Ironwood Lot Model #2: RH3362B
Ironwood Lot Model #6: Cypress Manor 0764B
Ironwood Lot Model #7: Pine Manor 0764D
Ironwood Lot Model #9: The Cedarbrooke – C0603B
Ironwood Lot Model #13: Pine Manor 0483A
Ironwood Lot Model #20: Cypress Manor 4643A